30/1/19

Convocadas probas de acceso a ciclos de formación profesional de grao medio e superior en Galicia 2019


Publicouse a Orde de 8 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas de acceso a ciclos de Formación Profesional de grao medio e superior para o ano 2019

PRAZOS DE INSCRICIÓN:

 • CICLOS MEDIOS: Entre o 7 e o 22 de marzo de 2019
 • CICLOS SUPERIORES: Entre o 28 de xaneiro e o 8 de febreiro de 2019
DATAS:
 • As probas de acceso a Ciclos Formativos de grao medio terán lugar o 28 de maio de 2019
 • As probas de acceso a Ciclos Formativos de grao superior terán lugar  o 10 de abril de 2019

20/8/18

Convocadas becas xerais do MEC para estudos postobrigatorios 2018/19


Publicada o 16 de agosto de 2018 a convocatoria de becas xerais para estudantes que cursen estudos postobrigatorios (universitarios e non universitarios)
Accede ao portal do MEC con toda a información facendo clic aquí

17/8/18

Convocadas axudas do MEC para o curso 2018/19 para alumnado con necesidade específica de apoio educativo

O MEC ven de publicar a convocatoria de axudas para o curso 2018/19 para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo.
Accede á información na web do MEC facendo clic na imaxe
O prazo de solicitude remata o 27 de setembro

12/6/18

Calendario escolar en Galicia para o curso 2018/19

Publicouse a Orde de 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros sostidos con fondos públicos en Galicia.
INICIO E REMATE DO CURSO:

 • No 2º ciclo de Ed. Infantil, Ed. Especial e Ed. Primaria: Do 12 de setembro ao 21 de xuño, ambos incluidos.
 • Na Ed. Secundaria e Formación Profesional: Do 17 de setembro ao 21 de xuño, ambos incluidos.
 • Nas Ensinanzas de Réxime Especial: Do 17 de setembro ao 28 de xuño.
VACACIÓNS:
 • Nadal: Do 22 de decembro ao 7 de xaneiro
 • Entroido: 4, 5 e 6 de marzo
 • Semana Santa: Do 13 ao 22 de abril
DÍAS NON LECTIVOS:
 • Día do ensino: 7 de decembro de 2018
 • Festivos locais, da Comunidade ou de ámbito estatal
 • Un día ou dous días non lectivos propios do centro no caso de que os festivos locais non coincidan con días de clase.
PROBAS FINAIS E PROBAS EXTRAORDINARIAS:
 • ESO: O alumnado da ESO con materias pendentes de cursos anteriores será convocado, de ser o caso, a unha proba final durante o mes de maio de 2019.
 • Bacharelato: Antes do 21 de xuño. O alumnado de 2º de Bacharelato con materias pendentes de cursos anteriores será convocado, de ser o caso, a unha proba final que se adecuará as datas previstas para a ABAU. A convocatoria extraordinaria destas probas deberá realizarse antes do 21 de xuño de 2019. As probas finais da convocatoria extraordinaria de 2º de Bacharelato realizaranse entre o 17 e o 21 de xuño de 2019.

16/4/18

Protocolo para a atención educativa do alumnado coa Síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual

Protocolo elaborado pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia con pautas para a atención do alumnado con Síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual. Accede facendo clic na imaxe.


10/4/18

Guía da ABAU e do acceso á Universidade 2018

No blog da orientadora Mónica Diz atopamos esta entrada con información actualizada sobre a ABAU e o acceso á Universidade en Galicia. Fai clic na imaxe para acceder.

7/2/18

Probas de acceso a ciclos formativos. Convocatoria 2018
Prazos de inscripción e datas de realización

Probas de acceso a ciclos de grao medio:
Inscripción: Do 12 ao 23 de marzo de 2018
Data de realización: 31 de maio de 2018

Probas de acceso a ciclos de grao superior:
Inscripción: Do 8 ao 23 de febreiro de 2018
Data de realización: 19 de abril de 2018

Calendario con todas as datas


Requisitos grao medio:
Ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba
Non cumprir os requisitos académicos de acceso directo aos ciclos formativos de grao medio

Lugar de matrícula:
a) calquera centro que teña ciclos de formación profesional
b) As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312C) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal  e na web http://www.edu.xunta.es/fp
c)  As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

Requisitos grao superior:
Ter cumpridos dezanove anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba
Non cumprir os requisitos académicos de acceso directo aos ciclos formativos de grao superior

Lugar de matrícula:
a) calquera centro que teña ciclos de formación profesional
b) As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312D) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal  e na web http://www.edu.xunta.es/fp
c)  As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.


Modelos de solicitude de inscrición:
Grao superior 

Ciclos medios. Estrutura da proba
Divídese en tres partes:
a) Sociolingüística: Lingua Galega, Lingua Castelá e Ciencias Sociais
b) Matemática: Matemáticas
c) Científico-Tecnolóxica: Ciencias da Natureza e Tecnoloxía

Horario exame día 31 de maio:
Ás 9:00 horas: presentación
De 10:00 a 13:00 horas: parte matemática e sociolingüística
De 16:00 a 18.00 horas: parte científico-tecnolóxica

Ciclos superiores. Estrutura da proba
a) Parte común: Lingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas
b) Parte específica: 3 opcións, A, B e C en función do ciclo formativo ao que se desexa acceder. En cada opción escoller dúas materias.
-Opción A: Economía da empresa, Lingua Estranxeira e Filosofía
-Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial e Física
-Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, Química e Bioloxía

Horario exame 19 de abril:
Ás 9:00 horas: presentación
De 10 a 13:30 horas: parte común
De 16 a 18:30: parte específicaModelos de exames:

Probas de acceso a grao medio
Probas de acceso a grao superior

Acceso á nota informativa grao medio
Acceso á nota informativa grao superior

Enlace coa web da Consellería

2/2/18

Guía para a detección do maltrato infantil


Guía que permite identificar posibles situacións de malos tratos e notificalas ós servizos de familia, infancia e menores das delegacións provinciais da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, co obxecto de iniciar o proceso que permita verificar a existencia ou non de maltrato e, se é o caso, emprender as accións necesarias para protexer axeitadamente ós menores implicados. 

Accede facendo clic na imaxe


30/1/18

Galicia. Probas libres para a obtenciòn do título da ESO. Convocatoria 2018

Para maiores de 18 anos.

Datas de matrícula:
Convocatoria de xuño: 12 a 23 de marzo de 2018
Data proba: 25 de maio
Convocatoria de setembro: 2 a 9 de xullo de 2018
Data proba: 7 de setembro

Fai clic na imaxe para máis informaciónInformación xeral sobre estas probas

Accede aos exames de cursos anteriores16/11/17

10 formas de violencia de xénero dixital

Campaña para concienciar e erradicar unha das formas de violencia de xénero máis común entre adolescentes, a que se da mediante o control e a limitación da vida dixital das mulleres.


24/8/17

Perfiles profesionais nos ciclos formativos

Facendo clic na imaxe atoparás as ocupacións para as que capacita cada título de formación profesional organizado por familias profesionais


Fonte: TodoFP.es 

14/8/17

Convocadas axudas do MEC para o curso 2017/18 para alumnado con necesidade específica de apoio educativo

O MEC ven de publicar a convocatoria de axudas para o curso 2017/18 para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

Accede á información na web do MEC facendo clic na imaxe
O prazo de solicitude remata o 28 de setembro10/8/17

Convocadas becas xerais do MEC 2017/18 para estudantes que cursen estudos postobrigatorios (universitarios e non universitarios)

O MEC ven de convocar becas de carácter xeral para o curso académico 2017/18 para estudantes de estudos postobrigatorios universitarios e non universitarios.
O prazo de solicitudes é ata
a) o 17 de outubro de 2017 para os estudantes universitarios
b) o 3 de outubro de 2017 para os estudantes non universitarios

Accede á web do MEC para máis información facendo clic na imaxe


Accede a un tutorial con instrucións para presentar a beca facendo clic aquí

23/6/17

Instrucións do proceso de admisión a ciclos formativos de FP curso 2017/18

Actualizada toda a información referida ó proceso de admisión a ciclos formativos de FP para o curso 2017/18. Para acceder á información fai clic na seguinte ligazón, onde atoparás ademáis a oferta de FP actualizada e o calendario.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

 • Ordinario: do 26 de xuño ao 4 de xullo
 • Extraordinario: do 1 ao 8 de setembro

22/6/17

Calendario escolar en Galicia para o curso 2017/18

Publicouse a Orde de 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar en Galicia para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos.
INICIO E REMATE DO CURSO:

 • No segundo ciclo de Ed. Infantil, na Ed. Primaria e na Ed. Especial: do 11 de setembro de 2017 ao 21 de xuño de 2018.
 • Na Educación Secundaria Obrigatoria, no Bacharelato e na Formación Profesional: do 15 de setembro ao 21 de xuño.
 • Nas Ensinanzas de Réxime Especial: do 15 de setembro ao 30 de xuño.

VACACIÓNS:
 • Nadal: do 22 de decembro de 2017 ao 7 de xaneiro de 2018
 • Entroido: 12, 13 e 14 de febreiro de 2018
 • Semana Santa: do 24 de marzo ao 2 de abril de 2018

DÍAS NON LECTIVOS:
 • Día do ensino: 7 de decembro
 • Festivos locais ou de ámbito estatal

17/6/17

Os novos criterios de titulación na ESO en Galicia


O Ministerio de Educación publicou o Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, coas novas e transitorias condicións para titular na ESO e no Bacharelato ata a entrada en vigor da normativa resultante do Pacto de Estado social e político pola educación.


Os novos criterios son:

Para titular na ESO requírese

 • A superación de todas as materias ou avaliación negativa nun máximo de dúas que non sexan simultaneamente Lingua Castelá e Literatura ou Lingua Galega e Literatura e Matemáticas.
 • As materias coa mesma denominación en diferentes cursos considéranse materias distintas.
 •  Os alumnos de FP Básica poderán obter o título da ESO se superan os módulos asociados aos bloques de comúns e se o equipo docente considera que ten acadados os obxectivos e as competencias da ESO.

Consello orientador:
Ó remate de cada curso emitirase un consello orientador coa proposta do itinerario máis adecuado a seguir que formará parte do expediente do alumno.

Modelo de consello orientador

31/5/17

Caderno de información sobre a FP básica 2017

Caderno de orientación académica con información sobre a FP básica en Galicia para o curso 2017 elaborado pola compañeira orientadora Mónica Diz Besada. Moi completo e útil.
Accede á FP Básica na web da Consellería

4/5/17

Premios extraordinarios de bacharelato 2017
INSCRICIÓNS:

Ata o 05/06/2017

REQUISITOS:

 • Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2016/17 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, e ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso.
 • Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75. 
 • O alumnado deberá realizar unha proba que se estruturará en dúas partes:
 • 1. Primeira parte: a) Análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou literario. b) Resposta a cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na Primeira Lingua Estranxeira II cursada polo alumnado como materia xeral do bloque de materias troncais do bacharelato.
 • 2. Segunda parte: Desenvolvemento de temas, respostas a cuestións e/ou exercicios prácticos dunha materia xeral do bloque de materias troncais cursada polo alumnado para elixir entre as seguintes: Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, Latín II, Fundamentos da Arte II.

PÁXINA WEB:

CONTACTO:

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo
Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 2, 1º andar
15781 Santiago de Compostela
Teléfonos 981 54 02 05 e 881 99 73 83
Publicación: DOG 04/05/2017
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2016/17, para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2016/17 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.
Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios.
REMUNERACIÓN: 1.000 EUROS/premio

9/2/17

Galicia. Probas libres para a obtención do título da ESO. Convocatoria 2017

Para maiores de 18 anos.
Prazos de matrícula:
-Convocatoria de xuño: 13 a 24 de marzo de 2017
-Convocatoria de setembro: 3 a 10 de xullo de 2017

Máis información facendo clic na imaxe
Normativa Galicia:
Orde de 10 de febreiro de 2012  pola que se modifica a Orde de 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos.


10/1/17

Novidades na proba libre de bacherel para maiores de vinte anos


A Consellería de educación publicou nestes días a Orde de 22 de decembro de 2016 pola que se modifica a Orde de 10 de febreiro de 2012 que regula a proba para a obtención do título de bacherel para persoas maiores de vinte anos en Galicia.

As novidades afectan ás materias obxecto de exame e ás condicións para a superación parcial da proba ou exencións da mesma.

ESTRUTURA DA PROBA

Primeiro exercicio: Será común a todas as modalidades de bacharelato e terá 4 partes.

 1. Lingua Galega e Literatura I e II
 2. Lingua Castelá e Literatura I e II
 3. Primeira Lingua Estranxeira I e II
 4. Resposta por escrito a unha serie de cuestións relativas aos contidos das materias de Filosofía e Historia de España
Segundo exercicio: Terá un carácter diferenciado en función da modalidade escollida. Estruturarase en tres partes.
Primeira parte: materias troncais xerais propias de cada modalidade.
 • Modaliddade de Ciencias: Matemáticas I e II
 • Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais: segundo o itinerario escollido, realizaranse as probas das materias de Latín I e II ou Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I e II,
Segunda parte: probas das materias troncais de opción
 • Modalidade de Ciencias; escoller unha entre as seguintes opcións Física e Química e Física, Física e Química e Química ou Debuxo Ténico I e II.
 • Modalidade e itinerarios de Humanidades e Ciencias Sociais: seleccionar unha opción entre Economía e Economía da Empresa ou Historia do Mundo Contemporáneo e Xeografía.
Terceira parte: probas de materias troncais de opción de modalidade.
 • Modalidade de Ciencias:  elexir unha opción entre Bioloxía e Xeoloxía e Bioloxía ou Bioloxía e Xeoloxía e Xeoloxía.
 • Modalidade e itinerarios de Humanidades e Ciencias Socias: seleccionar unha opción entre as materias de Grego I e II, Literatura Universal e Historia da Arte ou LIteratura Universal e HIstoria da Filosofía.
SUPERACIÓN PARCIAL DA PROBA: Por ter superados determinados grupos de materias do bacharelato actual ou anterior poderase validar a parte da proba correspondente (ver condicións na Orde de 22 de decembro).

8/1/17

Galicia: Probas de acceso a ciclos medios e superiores de Formación Profesional 2017

No blog de Mónica Diz atopamos un excelente resumo da convocatoria de probas de acceso a cicklos de grao medio e superior en Galicia para o 2017. Accede facendo clic na imaxe.