18/4/13

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE FP NO 2013 EN GALICIA

O martes 16 de abril publicouse a orde pola que se regulan as Probas libres para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de FP na Comunidade Autónoma de Galicia para o 2013.
O obxectivo destas probas é que as persoas participantes obteñan directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren que alcanzaron os obxectivos establecidos no currículo correspondente.
REQUISITOS XERAIS DOS PARTICIPANTES:
- Ter 18 anos, para os títulos de técnico.
- Ter 20 anos, para os títulos de técnico superior, ou 19 no caso de posuír xa o título de técnico.
- Non estar matriculado/a en ciclos de FP nin ter causado baixa no presente curso académico.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Do 19 ao 30 de abril de 2013.
LUGAR DE ENTREGA DE SOLICITUDES: No centro onde se imparta o ciclo formativo solicitado en primeiro lugar, constando por orde de preferencia, os ciclos formativos, os centros onde se impartan, e a súa oferta vinculada ata un máximo de 6 opcións.
CALENDARIO DAS PROBAS: En xuño.