19/8/16

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP para o curso 2016-17


Publicouse a Resolución do 4 de agosto de 2016 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP para o curso 2016-17 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Desenvolve os seguintes puntos:
 • Renuncia, anulación ou baixa de oficio de matrícula.
 • Perda do dereito á avaliación continua.
 • Validacións de módulos profesionais.
 • Solicitude de convocatoria extraordinaria.
 • Horario do ciclo formativo.
 • Horario do profesorado.
 • Titoría.
 • Proposta de títulos.
 • Módulo de segunda lingua estranxeira.
 • Módulo de proxecto integrado.
 • Módulo profesional de proxecto.
 • Módulo de FCT en FP Básica.
 • Alumnado repetidor de FP Básica.
 • Título de Graduado en ESO para os que obteñan o título de FP Básica.
 • Matrícula de honra en ciclos.
 • Requisitos das persoas solicitantes de probas libres de títulos de profesional establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Materiais en formación profesional a distancia.
 • Actas de avaliación en centros non dependentes da Consellería de Educación.
 • Prazas vacantes do réxime ordinario ocupadas polo alumnado en réxime de adultos.
 • Realización do módulo de Formación en centros de traballo en títulos extinguidos.
 • ANEXO: Distribución por curso dos módulos que constitúen os ciclos de formación profesional, duración anual e distribución horaria semanal en períodos lectivos.

16/8/16

Becas do MEC 2016/17 para estudos postobrigatorios non universitarios e universitarios

O Ministerio de Educación ven de convocar becas de carácter xeral para o curso académico 2016/2017 para estudantes que cursan estudos postobrigatorios tanto universitarios como non universitarios.

Prazo de solicitude:
Estudos universitarios: 16 de agosto a 17 de outubro
Estudos non universitarios: 16 de agosto a 3 de outubro

9/8/16

Axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo. Curso 2016/2017

O Ministerio de Educación publicou a convocatoria de axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso 2016/2017.
O prazo de solicitude remata o 29 de setembro de 2016.

27/7/16

Convocatoria premios extraordinarios ESO 2016 en Galicia

A Consellería de Educación publicou a Orde de 7 de xullo de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015/2016.

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días contados a partir do día seguinte á publicación da orde no DOG (27 de xullo de 2016).

Accede á información facendo clic na imaxe


7/7/16

Probas de acceso ás ensinanzas deportivas 2016 en Galicia

Publicouse a resolución de 20 de xuño de 2016 pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2016/17.
O prazo de inscrición remata o 21 de xullo.
A proba de madureza terá lugar no IES As Fontiñas de Santiago o día 2 de setembro.
A proba específica terá lugar en distintos lugares e distintas datas de setembro segundo a especialidade.

23/6/16

Instruccións do proceso de admisión a ciclos formativos 2016-17 Galicia


Actualizada toda a información referida ao proceso de admisión a ciclos formativos de FP para o curso 2016-2017. Para acceder á información, fai clic na seguinte ligazón, onde atoparás ademáis a oferta de FP para ese curso:

Información xeral admisión

O prazo de presentación de solicitudes é:
Período ordinario: do 27 de xuño ao 5 de xullo
Período extraordinario: do 5 ao 8 de setembro

15/6/16

Calendario escolar en Galicia para o curso 2016-17

Publicouse a Orde de 7 de xuño de 2016 pola que se aproba o calendario escolar en Galicia para o curso 2016/17 nos centros sostidos con fondos públicos.


INICIO E REMATE DO CURSO:
 • No 2ª ciclo de Educación Infantil, Educación Especial e Educación Primaria: Do 12 de setembro ao 23 de xuño.
 • En Educación Secundaria e Formación Profesional: Do 15 de setembro ao 23 de xuño. 
 • En Ensinanzas de Réxime Especial: Do 15 de setembro ao 30 de xuño.
VACACIÓNS:
 • Nadal: 22 de decembro de 2016 ao 6 de xaneiro de 2017.
 • Entroido: días 27 e 28 de febreiro e 1 de marzo de 2017. 
 • Semana Santa: 10 ao 17 de abril de 2017.
DÍAS NON LECTIVOS: 
 • Día do Ensino: 31 de Outubro de 2016. 
 • Festivos locais ou de ámbito estatal. 

14/6/16

2/6/16

Guía Orientapas de Estudos Superiores 2016

Esta guía, que ten a súa orixe na Comunidade Orientapas, inclúe enlaces e información útil sobre estudos superiores (Graos Universitarios, Ciclos Formativos de Grao Superior, Ensinanzas de Réxime Especial). De utilidade para alumnas e alumnos de Secundaria e Bacharelato de toda España e as súas familias. A información está actualizada a 31 de maio de 2016.


27/5/16

Que é o bullying?

Os alumnos de 2º ESO do IES FIN DO CAMIÑO de Fisterra son autores deste video no que se explica que é o bullying.

Aspectos básicos da LOMCE para o alumnado de 4º ESO

Comparto a presentación elaborada pola compañeira orientadora Lourdes Otero Rodríguez na que se expoñen aspectos básicos da LOMCE de interese para o alumnado de 4º ESO que quere facer Bacharelato.

A formación profesional. Información

Comparto aquí a presentación sobre a Formación Profesional elaborada pola compañeira orientadora Lourdes Otero Rodríguez.

24/5/16

Recompilación de exames de selectividade resoltos de todas as CC.AA.

Aquí tes unha boa colección de exames de selectividade de anos pasados e de distintas Comunidades Autónomas. Bótalles un ollo. Fai clic na imaxe para acceder a eles.


Fonte: Orientatierra

Sesión de orientación académica 4ºESO 2016. Mónica Diz Besada

Comparto aquí la excelente presentación de orientación académica para o alumnado de 4º ESO elaborada pola orientadora Mónica Diz Besada. 

22/5/16

Caderno informativo sobre a FP Básica 2016 en Galicia

Caderno elaborado pola compañeira orientadora Mónica Diz Besada no que se inclúe información sobre a Formación Profesional Básica en Galicia. Moi completo e útil.

Aspectos básicos da LOMCE para o alumnado de 3º ESO. Lourdes Otero Rodríguez

Comparto aquí a presentación da compañeira orientadora Lourdes Otero Rodríguez, do IES Neira Vilas, onde resume os principais aspectos que debe saber sobre a LOMCE o alumnado de 3º ESO.

3/5/16

Protocolo identidade de xénero

A Xunta de Galicia presenta o protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a libertade de identidade de xénero co fin de avanzar na atención á diversidade do alumnado galego.

Accede facendo clic na imaxe29/4/16

Protocolo alumnado con necesidade específica de apoio educativo

Web da Junta de Andalucía co protocolo a seguir nos casos de alumnado con necesidade específica de apoio educativo

Fai clic na imaxe para acceder á web


5/4/16

Plan de convivencia. Orientacións

Achéganse orientacións da Xunta de Galicia para a elaboración do Plan de Convivencia

Accede ao documento facendo clic na imaxe


29/3/16

Galicia: Axudas para a formación en linguas estranxeiras do alumnado de ESO e Bacharelato 2016

A Consellería de Educación ven de publicar a Orde de 14 de marzo de 2016 pola que se convocan axudas para actividades de formación en linguas estranxeiras destinadas ao alumnado de centros docentes sostidos con fondos públicos.

PRAZAS CONVOCADAS: 682

PRAZO SOLICITUDE: 29 de marzo ao 28 de abril

REQUISITOS: 
 • Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º ESO ou 1º, 2º de Bacharelato en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral durante o curso 2015/16 na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Ter superado todas as áreas ou materias no curso 2014/15.
 • Nota mínima na área de lingua inglesa de ben ou 6 no 2014/15.
 • Non ter concedida outra axuda para o mesmo fin neste curso.
 • Ter DNI (excepto menores de 14 anos) ou NIE en vigor, segundo corresponda.
Accede á información facendo clic na imaxe


21/3/16

Guía de atención á discapacidade na Universidade 2016

Guía con información de interese sobre os servizos de apoio a persoas con discapacidade de 76 universidades españolas.

Accede facendo clic na imaxe


9/3/16

O Bacharelato segundo a LOMCE (Galicia)

A orientadora Mónica Diz Besada ofrece no seu blog Mónica Diz Orienta unha excelente síntese de cómo queda o Bacharelato coa LOMCE en Galicia.

Podes acceder á información na correspondente entrada do blog facendo clic na imaxe


8/3/16

A ESO segundo a LOMCE (Galicia)

A orientadora Mónica Diz Besada ofrece no seu blog Mónica Diz Orienta unha excelente síntese de cómo queda a ESO coa LOMCE en Galicia.

Podes acceder á información na correspondente entrada do blog facendo clic na imaxe.


Información selectividade 2016

Nesta entrada Educaweb ofrece toda a información necesaria sobre a selectividade en España: parámetros de ponderación, notas de corte, datas de exames, modelos, consellos para superar a PAU, etc. 
Accede facendo clic na imaxe


1/3/16

Notas de corte 2015

"El país" ofrece na súa web esta aplicación para buscar notas de corte do 2015 de todas as universidades públicas españolas.

Accede facendo clic na imaxe


29/2/16

Probas específicas para o acceso a INEF na Universidade da Coruña 2016-2017

Convocáronse as probas de aptitudes específicas para o acceso ao GRAO DE CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE, na Universidade da Coruña, para o curso 2016-2017.

DATAS DAS PROBAS
23 de abril de 2016
20 de xuño de2016
6 de setembro de 2016 (no caso de non cubrirse as prazas nas convocatorias anteriores)

PRAZO MATRÍCULA
Para a convocatoria de abril: Ata o 9 de abril
Para a convocatoria de xuño: Ata o 6 de xuño

Para máis información, fai clic na imaxe


24/2/16

Vídeos sobre os graos universitarios

No blog Orientaguía atopamos unha excelente compilación de enlaces, documentos e videos que te axudarán a entender diversos graos universitarios.

Accede facendo clic na imaxe


23/2/16

Guía para traballar a diversidade afectivo-sexual e de xénero

O grupo LGTBIQ do sindicato Steilas é o autor desta guía que pretende ser un punto de partida para a transformación da situación que se vive nos centros e está dirixida a toda a comunidade educativa: alumnado, profesorado, persoal non docente e familias.

Accede á publicación facendo clic na imaxe