12/6/18

Calendario escolar en Galicia para o curso 2018/19

Publicouse a Orde de 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros sostidos con fondos públicos en Galicia.
INICIO E REMATE DO CURSO:

 • No 2º ciclo de Ed. Infantil, Ed. Especial e Ed. Primaria: Do 12 de setembro ao 21 de xuño, ambos incluidos.
 • Na Ed. Secundaria e Formación Profesional: Do 17 de setembro ao 21 de xuño, ambos incluidos.
 • Nas Ensinanzas de Réxime Especial: Do 17 de setembro ao 28 de xuño.
VACACIÓNS:
 • Nadal: Do 22 de decembro ao 7 de xaneiro
 • Entroido: 4, 5 e 6 de marzo
 • Semana Santa: Do 13 ao 22 de abril
DÍAS NON LECTIVOS:
 • Día do ensino: 7 de decembro de 2018
 • Festivos locais, da Comunidade ou de ámbito estatal
 • Un día ou dous días non lectivos propios do centro no caso de que os festivos locais non coincidan con días de clase.
PROBAS FINAIS E PROBAS EXTRAORDINARIAS:
 • ESO: O alumnado da ESO con materias pendentes de cursos anteriores será convocado, de ser o caso, a unha proba final durante o mes de maio de 2019.
 • Bacharelato: Antes do 21 de xuño. O alumnado de 2º de Bacharelato con materias pendentes de cursos anteriores será convocado, de ser o caso, a unha proba final que se adecuará as datas previstas para a ABAU. A convocatoria extraordinaria destas probas deberá realizarse antes do 21 de xuño de 2019. As probas finais da convocatoria extraordinaria de 2º de Bacharelato realizaranse entre o 17 e o 21 de xuño de 2019.

16/4/18

Protocolo para a atención educativa do alumnado coa Síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual

Protocolo elaborado pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia con pautas para a atención do alumnado con Síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual. Accede facendo clic na imaxe.


10/4/18

Guía da ABAU e do acceso á Universidade 2018

No blog da orientadora Mónica Diz atopamos esta entrada con información actualizada sobre a ABAU e o acceso á Universidade en Galicia. Fai clic na imaxe para acceder.

7/2/18

Probas de acceso a ciclos formativos. Convocatoria 2018
Prazos de inscripción e datas de realización

Probas de acceso a ciclos de grao medio:
Inscripción: Do 12 ao 23 de marzo de 2018
Data de realización: 31 de maio de 2018

Probas de acceso a ciclos de grao superior:
Inscripción: Do 8 ao 23 de febreiro de 2018
Data de realización: 19 de abril de 2018

Calendario con todas as datas


Requisitos grao medio:
Ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba
Non cumprir os requisitos académicos de acceso directo aos ciclos formativos de grao medio

Lugar de matrícula:
a) calquera centro que teña ciclos de formación profesional
b) As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312C) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal  e na web http://www.edu.xunta.es/fp
c)  As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

Requisitos grao superior:
Ter cumpridos dezanove anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba
Non cumprir os requisitos académicos de acceso directo aos ciclos formativos de grao superior

Lugar de matrícula:
a) calquera centro que teña ciclos de formación profesional
b) As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312D) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal  e na web http://www.edu.xunta.es/fp
c)  As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.


Modelos de solicitude de inscrición:
Grao superior 

Ciclos medios. Estrutura da proba
Divídese en tres partes:
a) Sociolingüística: Lingua Galega, Lingua Castelá e Ciencias Sociais
b) Matemática: Matemáticas
c) Científico-Tecnolóxica: Ciencias da Natureza e Tecnoloxía

Horario exame día 31 de maio:
Ás 9:00 horas: presentación
De 10:00 a 13:00 horas: parte matemática e sociolingüística
De 16:00 a 18.00 horas: parte científico-tecnolóxica

Ciclos superiores. Estrutura da proba
a) Parte común: Lingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas
b) Parte específica: 3 opcións, A, B e C en función do ciclo formativo ao que se desexa acceder. En cada opción escoller dúas materias.
-Opción A: Economía da empresa, Lingua Estranxeira e Filosofía
-Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial e Física
-Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, Química e Bioloxía

Horario exame 19 de abril:
Ás 9:00 horas: presentación
De 10 a 13:30 horas: parte común
De 16 a 18:30: parte específicaModelos de exames:

Probas de acceso a grao medio
Probas de acceso a grao superior

Acceso á nota informativa grao medio
Acceso á nota informativa grao superior

Enlace coa web da Consellería

2/2/18

Guía para a detección do maltrato infantil


Guía que permite identificar posibles situacións de malos tratos e notificalas ós servizos de familia, infancia e menores das delegacións provinciais da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, co obxecto de iniciar o proceso que permita verificar a existencia ou non de maltrato e, se é o caso, emprender as accións necesarias para protexer axeitadamente ós menores implicados. 

Accede facendo clic na imaxe


30/1/18

Galicia. Probas libres para a obtenciòn do título da ESO. Convocatoria 2018

Para maiores de 18 anos.

Datas de matrícula:
Convocatoria de xuño: 12 a 23 de marzo de 2018
Data proba: 25 de maio
Convocatoria de setembro: 2 a 9 de xullo de 2018
Data proba: 7 de setembro

Fai clic na imaxe para máis informaciónInformación xeral sobre estas probas

Accede aos exames de cursos anteriores16/11/17

10 formas de violencia de xénero dixital

Campaña para concienciar e erradicar unha das formas de violencia de xénero máis común entre adolescentes, a que se da mediante o control e a limitación da vida dixital das mulleres.


24/8/17

Perfiles profesionais nos ciclos formativos

Facendo clic na imaxe atoparás as ocupacións para as que capacita cada título de formación profesional organizado por familias profesionais


Fonte: TodoFP.es 

14/8/17

Convocadas axudas do MEC para o curso 2017/18 para alumnado con necesidade específica de apoio educativo

O MEC ven de publicar a convocatoria de axudas para o curso 2017/18 para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

Accede á información na web do MEC facendo clic na imaxe
O prazo de solicitude remata o 28 de setembro10/8/17

Convocadas becas xerais do MEC 2017/18 para estudantes que cursen estudos postobrigatorios (universitarios e non universitarios)

O MEC ven de convocar becas de carácter xeral para o curso académico 2017/18 para estudantes de estudos postobrigatorios universitarios e non universitarios.
O prazo de solicitudes é ata
a) o 17 de outubro de 2017 para os estudantes universitarios
b) o 3 de outubro de 2017 para os estudantes non universitarios

Accede á web do MEC para máis información facendo clic na imaxe


Accede a un tutorial con instrucións para presentar a beca facendo clic aquí

23/6/17

Instrucións do proceso de admisión a ciclos formativos de FP curso 2017/18

Actualizada toda a información referida ó proceso de admisión a ciclos formativos de FP para o curso 2017/18. Para acceder á información fai clic na seguinte ligazón, onde atoparás ademáis a oferta de FP actualizada e o calendario.
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

 • Ordinario: do 26 de xuño ao 4 de xullo
 • Extraordinario: do 1 ao 8 de setembro

22/6/17

Calendario escolar en Galicia para o curso 2017/18

Publicouse a Orde de 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar en Galicia para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos.
INICIO E REMATE DO CURSO:

 • No segundo ciclo de Ed. Infantil, na Ed. Primaria e na Ed. Especial: do 11 de setembro de 2017 ao 21 de xuño de 2018.
 • Na Educación Secundaria Obrigatoria, no Bacharelato e na Formación Profesional: do 15 de setembro ao 21 de xuño.
 • Nas Ensinanzas de Réxime Especial: do 15 de setembro ao 30 de xuño.

VACACIÓNS:
 • Nadal: do 22 de decembro de 2017 ao 7 de xaneiro de 2018
 • Entroido: 12, 13 e 14 de febreiro de 2018
 • Semana Santa: do 24 de marzo ao 2 de abril de 2018

DÍAS NON LECTIVOS:
 • Día do ensino: 7 de decembro
 • Festivos locais ou de ámbito estatal

17/6/17

Os novos criterios de titulación na ESO en Galicia


O Ministerio de Educación publicou o Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, coas novas e transitorias condicións para titular na ESO e no Bacharelato ata a entrada en vigor da normativa resultante do Pacto de Estado social e político pola educación.


Os novos criterios son:

Para titular na ESO requírese

 • A superación de todas as materias ou avaliación negativa nun máximo de dúas que non sexan simultaneamente Lingua Castelá e Literatura ou Lingua Galega e Literatura e Matemáticas.
 • As materias coa mesma denominación en diferentes cursos considéranse materias distintas.
 •  Os alumnos de FP Básica poderán obter o título da ESO se superan os módulos asociados aos bloques de comúns e se o equipo docente considera que ten acadados os obxectivos e as competencias da ESO.

Consello orientador:
Ó remate de cada curso emitirase un consello orientador coa proposta do itinerario máis adecuado a seguir que formará parte do expediente do alumno.

Modelo de consello orientador

31/5/17

Caderno de información sobre a FP básica 2017

Caderno de orientación académica con información sobre a FP básica en Galicia para o curso 2017 elaborado pola compañeira orientadora Mónica Diz Besada. Moi completo e útil.
Accede á FP Básica na web da Consellería

4/5/17

Premios extraordinarios de bacharelato 2017
INSCRICIÓNS:

Ata o 05/06/2017

REQUISITOS:

 • Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2016/17 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, e ser proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso.
 • Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75. 
 • O alumnado deberá realizar unha proba que se estruturará en dúas partes:
 • 1. Primeira parte: a) Análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou literario. b) Resposta a cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na Primeira Lingua Estranxeira II cursada polo alumnado como materia xeral do bloque de materias troncais do bacharelato.
 • 2. Segunda parte: Desenvolvemento de temas, respostas a cuestións e/ou exercicios prácticos dunha materia xeral do bloque de materias troncais cursada polo alumnado para elixir entre as seguintes: Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, Latín II, Fundamentos da Arte II.

PÁXINA WEB:

CONTACTO:

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Servizo de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo
Edificio Administrativo San Caetano, s/n, bloque 2, 1º andar
15781 Santiago de Compostela
Teléfonos 981 54 02 05 e 881 99 73 83
Publicación: DOG 04/05/2017
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2016/17, para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2016/17 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.
Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios.
REMUNERACIÓN: 1.000 EUROS/premio

9/2/17

Galicia. Probas libres para a obtención do título da ESO. Convocatoria 2017

Para maiores de 18 anos.
Prazos de matrícula:
-Convocatoria de xuño: 13 a 24 de marzo de 2017
-Convocatoria de setembro: 3 a 10 de xullo de 2017

Máis información facendo clic na imaxe
Normativa Galicia:
Orde de 10 de febreiro de 2012  pola que se modifica a Orde de 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos.


10/1/17

Novidades na proba libre de bacherel para maiores de vinte anos


A Consellería de educación publicou nestes días a Orde de 22 de decembro de 2016 pola que se modifica a Orde de 10 de febreiro de 2012 que regula a proba para a obtención do título de bacherel para persoas maiores de vinte anos en Galicia.

As novidades afectan ás materias obxecto de exame e ás condicións para a superación parcial da proba ou exencións da mesma.

ESTRUTURA DA PROBA

Primeiro exercicio: Será común a todas as modalidades de bacharelato e terá 4 partes.

 1. Lingua Galega e Literatura I e II
 2. Lingua Castelá e Literatura I e II
 3. Primeira Lingua Estranxeira I e II
 4. Resposta por escrito a unha serie de cuestións relativas aos contidos das materias de Filosofía e Historia de España
Segundo exercicio: Terá un carácter diferenciado en función da modalidade escollida. Estruturarase en tres partes.
Primeira parte: materias troncais xerais propias de cada modalidade.
 • Modaliddade de Ciencias: Matemáticas I e II
 • Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais: segundo o itinerario escollido, realizaranse as probas das materias de Latín I e II ou Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I e II,
Segunda parte: probas das materias troncais de opción
 • Modalidade de Ciencias; escoller unha entre as seguintes opcións Física e Química e Física, Física e Química e Química ou Debuxo Ténico I e II.
 • Modalidade e itinerarios de Humanidades e Ciencias Sociais: seleccionar unha opción entre Economía e Economía da Empresa ou Historia do Mundo Contemporáneo e Xeografía.
Terceira parte: probas de materias troncais de opción de modalidade.
 • Modalidade de Ciencias:  elexir unha opción entre Bioloxía e Xeoloxía e Bioloxía ou Bioloxía e Xeoloxía e Xeoloxía.
 • Modalidade e itinerarios de Humanidades e Ciencias Socias: seleccionar unha opción entre as materias de Grego I e II, Literatura Universal e Historia da Arte ou LIteratura Universal e HIstoria da Filosofía.
SUPERACIÓN PARCIAL DA PROBA: Por ter superados determinados grupos de materias do bacharelato actual ou anterior poderase validar a parte da proba correspondente (ver condicións na Orde de 22 de decembro).

8/1/17

Galicia: Probas de acceso a ciclos medios e superiores de Formación Profesional 2017

No blog de Mónica Diz atopamos un excelente resumo da convocatoria de probas de acceso a cicklos de grao medio e superior en Galicia para o 2017. Accede facendo clic na imaxe.

4/10/16

Becas da Fundación Amancio Ortega para estudar 1º de Bacharelato en Canadá ou Estados Unidos


A Fundación Amancio Ortega convoca unha nova edición de becas para estudar 1º Bacharelato en Canadá ou Estados Unidos durante o curso 2017/18.

Convócanse un total de 500 becas dirixidas ao alumnado de 4º ESO que lle permitirán convivir cunha familia durante o curso escolar no país de destino. 80 desas becas están destinadas a estudantes galegos e o resto a estudantes doutras comunidades autónomas.

REQUISITOS:
-Estudar actualmente 4º ESO nun centro educativo en España e ter  pasaporte español.
-Ter unha nota media mínima de 7 en 3º ESO e de 8 en inglés.
-Non ter estudado un ano académico no estranxeiro con anterioridade (1º, 2º ou 3º ESO).
-Enviar o formulario online debidamente cumprimentado coa documentación esixida.

PRAZO: Do 3 de outubro ao 15 de novembro de 2016.

2/9/16

Instrucións e calendario de admisión á FP Básica. Galicia. Curso 2016/17

1. O documento de consentimento de incorporación á formación profesional básica, a que se fai referencia no artigo 11, punto 1.d),  da Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas, deberá ser entregado no centro educativo ata o 9 de setembro de 2016. De non entregaren este documento neste prazo, entenderase que os/as titulares da patria potestade ou representantes legais do alumnado non dan o consentimento de incorporación á formación profesional básica.
 2. O prazo de presentación da solicitude de admisión e matrícula será ata as 13 horas do día 12 de setembro.
 3. Os centros educativos farán pública a listaxe do alumnado admitido e non admitido en cada ciclo formativo o día 13 de setembro.
 4. Contra esta listaxe, as persoas solicitantes poderán presentar ante a dirección dos centros públicos ou ante quen exerza a titularidade dos centros privados a correspondente reclamación, no prazo de dous días hábiles desde a publicación da listaxe.
 5. O alumnado que sexa admitido no ciclo solicitado deberá formalizar a súa matrícula desde o día 13 ata o día 20 de setembro.
 6. A dirección dos centros públicos e a titularidade dos centros privados concertados remitirán á correspondente xefatura territorial a documentación a que se fai referencia no artigo 14.4, no prazo de dous días hábiles desde a publicación da listaxe do alumnado admitido e non admitido.
 7. O alumnado repetidor de primeiro curso ou que teña promoción a segundo presentará a solicitude de admisión e matrícula no mesmo centro en que estivese matriculado no curso previo. O prazo para a presentación desta solicitude e o prazo para formalizar a matrícula son os referidos con anterioridade.