12/6/18

Calendario escolar en Galicia para o curso 2018/19

Publicouse a Orde de 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros sostidos con fondos públicos en Galicia.
INICIO E REMATE DO CURSO:

 • No 2º ciclo de Ed. Infantil, Ed. Especial e Ed. Primaria: Do 12 de setembro ao 21 de xuño, ambos incluidos.
 • Na Ed. Secundaria e Formación Profesional: Do 17 de setembro ao 21 de xuño, ambos incluidos.
 • Nas Ensinanzas de Réxime Especial: Do 17 de setembro ao 28 de xuño.
VACACIÓNS:
 • Nadal: Do 22 de decembro ao 7 de xaneiro
 • Entroido: 4, 5 e 6 de marzo
 • Semana Santa: Do 13 ao 22 de abril
DÍAS NON LECTIVOS:
 • Día do ensino: 7 de decembro de 2018
 • Festivos locais, da Comunidade ou de ámbito estatal
 • Un día ou dous días non lectivos propios do centro no caso de que os festivos locais non coincidan con días de clase.
PROBAS FINAIS E PROBAS EXTRAORDINARIAS:
 • ESO: O alumnado da ESO con materias pendentes de cursos anteriores será convocado, de ser o caso, a unha proba final durante o mes de maio de 2019.
 • Bacharelato: Antes do 21 de xuño. O alumnado de 2º de Bacharelato con materias pendentes de cursos anteriores será convocado, de ser o caso, a unha proba final que se adecuará as datas previstas para a ABAU. A convocatoria extraordinaria destas probas deberá realizarse antes do 21 de xuño de 2019. As probas finais da convocatoria extraordinaria de 2º de Bacharelato realizaranse entre o 17 e o 21 de xuño de 2019.

No hay comentarios:

Publicar un comentario