22/6/14

CALENDARIO ESCOLAR EN GALICIA PARA O CURSO 2014/2015

Publicada a Orde do 13 de xuño pola que se aproba o calendario escolar en Galicia para o curso 2104 / 2015 nos centros sostidos con fondos públicos. COMEZO E REMATE DO CURSO:
 • No 2ª ciclo de Educación Infantil, Educación Especial e Educación Primaria: Do 10 de setembro ao 19 de xuño.
 • En Educación Secundaria e Formación Profesional: Do 15 de setembro ao 19 de xuño. 
 • En Ensinanzas de Réxime Especial: Do 15 de setembro ao 30 de xuño.
 • Nos centros de Ensinanzas Artísticas superiores: Do 10 ao 30 de setembro.

PERÍODOS DE VACACIÓNS:
 • Nadal: desde o día 22 de decembro de 2014 ata o día 7 de xaneiro de 2015.
 • Entroido: días 16, 17 e 18 de febreiro de 2015. 
 • Semana Santa: desde o día 30 de marzo ata o 6 de abril de 2015.

DÍAS NON LECTIVOS: 
 • Día do Ensino: 31  de Outubro. 
 • Festivos locais ou de ámbito estatal. 

20/6/14

Axudas para a adquisición libros de texto para o alumnado. Galicia 2014-15
A Consellería de Educación convocou axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2014/2015.

As principais novidades desta convocatoria son:

1. A finalidade das axudas é a adquisición exclusivamente de libros de texto (non se pode adquirir con cargo ao vale material didáctico nin complementario).

Non obstante, o alumnado matriculado en educación especial, así como aquel que teña recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 65% poderá adquirir os libros, material didáctico e complementario que o centro docente determine en cada caso.

2. O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto adquiridos na súa integridade con cargo ao importe das axudas, así como incorporalos,  ao rematar o curso escolar 2014/2015 (xuño ou setembro, segundo o caso), a un fondo solidario que se constituirá no centro (banco de libros),


Exclúese desta obriga ao alumnado de 1º e 2º de educación primaria, así como o de educación especial e aquel cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, nos casos en que o material adquirido con cargo á axuda non poida ser reutilizado.

 Máis información na web da Consellería
(requisitos, lugar e prazo de presentación, solicitudes, documentación, contía das axudas, información para as librerías, ...)

17/6/14

INSTRUCCIÓNS DO PROCESO DE ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS 2014/15. GALICIA

Actualizada toda a información relativa ao proceso de admisión a ciclos formativos do curso 2014-2015.

Para acceder ás informacións, fai clic nas distintas ligazóns

 -Información xeral de admisión
(Normativa reguladora, instruccións xerais e calendario de admisión)

Prazo de admisión de solicitudes:
- Do 17 de xuño ao 4 de xullo de 2014 en período ordinario para quen cumpra os requisitos en xuño.
- Do 1 ao 12 de setembro de 2014 en período extraordinario.

16/6/14

OFERTA FORMATIVA DE FP PARA O CURSO 2014-2015. GALICIA

Nas seguintes ligazóns podes atopar a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario na modalidade presencial, e a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades presencial e a distancia para o curso 2014-2015, clasificadas por provincia e concello, así como por familia profesional e ciclo:

Réxime ordinario na modalidade presencial:
Réxime das persoas adultas na modalidade presencial (oferta modular):
Réxime da persoas adultas na modalidade a distancia (oferta modular):
 
 

6/6/14

INSTRUCCIÓNS PARA O ACCESO E ADMISIÓN EN CICLOS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO EN GALICIA 2014Publicouse a Resolución do 21 de maio de 2014 coas instrucións para o acceso e admisión nos ciclos medios e superiores de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2014/2015 en Galicia. 


Figuran:
 • As datas para a solicitude de admisión e inscrición nas probas específicas de acceso e de madureza: Do 5 de xuño ata o 19 de xuño en Ciclos Superiores e ata o 24 de xullo en Ciclos Medios. 
 • As datas e horarios das probas.
 • Os contidos das probas.
 • As datas para a matrícula.
 • Os impresos de solicitude de admisión.