29/10/13

Guía para traballar coas familias xitanas o éxito escolar dos seus fillos e fillas

Editada pola Fundación Secretariado Gitano (2013), esta guía é o resultado do proxecto europeo “Las Familias Gitanas se implican: metodología transnacional para trabajar con familias gitanas para el éxito educativo de sus hijos/as”, que se levou a cabo co apoio financieiro do programa Aprendizaje a lo largo de la Vida da Unión Europea, a través da Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) durante os anos 2012-2013, xunto a cofinanciadores nacionais.
´

No hay comentarios:

Publicar un comentario