6/12/13

Guía Dosta! para combater os estereotipos sobre a comunidade xitanaEsta Guía é un dos productos da campaña Dosta!, lanzada no 2006 polo Consello de Europa co obxectivo de concienciar a toda a sociedade e, en especial aos actores clave na loita pola igualdade de trato e a non discriminación, sobre a necesidade de desmontar prexuizos e estereotipos falsos sobre a comunidade xitana. Está editada polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.


No hay comentarios:

Publicar un comentario