8/2/14

Discapacidade psíquica: Guía

A Guía para la atención educativa a los alumnos y alumnas con discapacidad psíquica asociada al retraso mental é unha publicación da Consejería de Educación y Ciencia da Junta de Andalucía. A resposta educativa para este alumnado inclúe a prevención; a detección e intervención temprana; a valoración do grao de desenvolvemento das capacidades; o emprazamento máis acorde coas devanditas necesidades específicas; a adaptación do currículum e o nivel de competencia curricular; o estilo de aprendizaxe e a motivación para aprender; e a delimitación dos apoios e recursos ordinarios e especializados.

Para acceder á guía, fai clic na imaxe

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/portal/Contenidos/Consejeria/PSE/Publicaciones/Alumnado_con_Necesidades_Educativas_Especiales/Guia_Alumnado_Retraso_Mental/guxa_alumnos_discapacidad_psxquica_asociada_al_retraso_mental.pdf

Fonte: Orientrazos

No hay comentarios:

Publicar un comentario