3/2/14

TDA-H: Resposta educativa

A publicación "Ideas clave en la respuesta educativa para el alumnado con TDA-H", editada pola Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ten como obxectivo a mellora da calidade de educación do alumnado con TDA-H, co fin de que acade o máximo desenvolvemento posible de todas as súas capacidades: individuais e sociais, intelectuais, culturais e emocionais. Consta dun total de 10 capítulos nos que se abordan as seguintes cuestións:
  1. Introducción
  2. Detección temperá
  3. Intercambio de información e traballo colaborativo
  4. Formación
  5. Medidas de centro e aula
  6. Medidas curriculares
  7. Avaliación
  8. Outras medidas
  9. TIC e TAC no TDA-H
  10. Para saber máis

No hay comentarios:

Publicar un comentario