13/3/14

A familia ante momentos difíciles

Guía editada pola Consellería de Familia e Asuntos Sociais da Comunidade de Madrid. Trátase dunha publicación sinxela dirixida a pais e nais para axudarlles a superar os momentos difíciles que xurden no contorno familiar. Aborda unha gran variedade de temas: embarazo adolescente, morte dun familiar, pai ou nai no paro, consumo de drogas, bebida, separación, etc.

Para acceder á publicación, fai clic na imaxe

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DGUIA1-FAMILIA+MOMENTOS+DIFICILES-WEB.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220685084061&ssbinary=true

No hay comentarios:

Publicar un comentario