4/4/14

Diversidade. Guía de educadores e educadoras

Esta guía, elaborada por Cruz Roja Juventud, pretende:
  • ofrecer aos educadores e educadoras unha ferramenta didáctica para traballar cos menores valores como o respecto e a tolerancia, que son imprescindibles para preservar unha cultura da paz;
  • xerar nos menores unha avaliación positiva das diferenzas entre seres humanos;
  • xerar nos menores empatía, identificación e motivación na súa relación cos "outros".
A guía estructúrase en catro módulos:
  1. O primeiro módulo, Orientacións xerais para o educador ou educadora, aporta contidos, liñas de traballo e criterios para mellorar e facilitar o traballo da persoa que educa sobre a Diversidade.
  2. O segundo, A educación intercultural, consta de dúas partes. Na primeira, abórdanse os procesos individuais e sociais que explican as relacións con persoas doutras culturas e sociedades, incidindo en que deben asentarse sobre a base do respecto e a tolerancia para previr o racismo e a xenofobia. Na segunda,  explícanse tres cuestións: a desigualdade na distribución de recursos como causa importante dos fluxos migratorios; o cambio sofrido por España, de país emisor a país receptor de inmigración; e o marco lexislativo regulador en materia de estranxería.
  3. O terceiro módudo trata dos Dereitos Humanos.
  4. O último módulo está dedicado á Educación para o Desenvolvemento.
O manual complétase cunha bibliografía coa que poder profundizar en distintos aspectos relacionados co Desenvolvemento, os Dereitos Humanos, o fenómeno da inmigración e a Educación intercultural. Inclúe, finalmente, un listado de ligazóns de interese.

Para acceder á guía, fai clic na imaxe

http://www.cruzrojajuventud.es/portal/page?_pageid=1139%2C18011432&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

No hay comentarios:

Publicar un comentario