3/4/14

Web con recursos para o alumnado inmigrante

Web do Principado de Asturias onde atoparás multitude de recursos, materiais on-line e novidades sobre a acollida do alumnado inmigrante e a ensinanza do español como segunda lingua. De consulta obrigada para docentes que escolaricen a este colectivo.
 
Conta con material específico segundo a orixe do alumnado. Así, por exemplo, temos recursos para o alumnado marroquí, chinés, rumano e doutras procedencias. Proporciona, ademáis, pautas para a avaliación inicial, documentos multilingües, información sobre os países de orixe, publicacións diversas e unha recopilación importante de ligazóns con materiais de interese.

En realidade, trátase dun programa de acollida que ten unha dobre finalidade:
  1. Ofrecer unha resposta aos novos retos que plantexa a pluralidade cultural nas aulas dende unha perspectiva inclusiva e intercultural
  2. Promover a educación intercultural para a todo o alumnado: coñecemento e valoración doutras culturas, adquisición das competencias de convivencia esenciais hoxe en día para vivir nunha sociedade cada vez máis diversa.
Para acceder á web, fai clic na imaxe
 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/acogida/index.php/2012-12-05-12-53-12/enlaces
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario