18/9/14

Niveis de competencia curricular en toda a Ed. Primaria


Ao inicio do curso é importante establecer o nivel de competencia curricular do noso alumnado co fin de saber de onde parte para elaborar, de ser o caso, as correspondentes adaptacións curriculares ou programas de reforzo. Presentamos aquí un conxunto de instrumentos para avaliar os niveis de competencia curricular en lingua castelá e matemáticas en todos os cursos da Ed. Primaria. Inclúese tamén unha parrilla para valorar a motivación e o estilo de aprendizaxe. 

Podes acceder aos documentos facendo clic nos seguintes enlaces
Fonte dos documentos: http://chopo.pntic.mec.es/~fferna23/
Fonte da imaxe: Rafa M López

Fonte da información: Blog Orientación Andújar

Podes atopar outros instrumentos para avaliar a competencia curricular neste mesmo blog:


No hay comentarios:

Publicar un comentario