14/12/14

A Formación Profesional Básica en Galicia. Guía informativa

Guía informativa sobre a Formación Profesional Básica elaborada pola Consellería de Educación


Segundo se recolle nesta guía, 
  • A formación profesional básica forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. Ordénase en ciclos formativos organizados en módulos profesionais  de duración variable.
  •  Os ciclos formativos de formación profesional básica teñen unha duración de 2000 horas ou 2 cursos académicos. Na modalidade de FP dual ata 3 cursos. 
  • Estas ensinanzas responden a un perfil profesional que inclúe alomenos unha cualificación profesional completa de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais

INFORMACIÓNS BÁSICAS: 

PERFÍS PROFESIONAIS BÁSICOS:

Consulta aquí os perfís profesionais dos ciclos formativos básicos, onde atoparás información sobre: que se aprende a facer, ámbitos nos que se traballa, ocupacións que se desempeñan, módulos que se cursan, título que se obtén e estudos aos que se pode acceder.

NORMATIVA:

No hay comentarios:

Publicar un comentario