11/1/15

Alumnado con altas capacidades intelectuais. Orientacións educativas


Manual editado no ano 2013 polo Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura do Gobierno Vasco. Inclúe os seguintes apartados:
 1. Introducción
 2. Altas capacidades intelectuais. Conceptualización
 3. Características
 4. Necesidades
 5. Mitos e realidades
 6. Como recoñecer ao alumnado.
 7. Resposta educativa
 8. A familia
 9. Normativa (ámbito internacional, estatal e autonómico)
 10. Glosario
 11. Bibliografía
Para acceder ás orientacións, fai clic na imaxe

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/adjuntos/16_inklusibitatea_100/100012c_Pub_EJ_altas_capacidades_c.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario