15/10/15

A xestión de conflictos na aula. Factores determinantes e propostas de intervención

Manual editado polo Instituto Superior de Formación do Profesorado do Ministerio de Educación. Na obra se delimita o campo da conflictividade en educación e se establecen canles que permitan o control da súa xestión, así como a creación de espazos para a resolución dos conflictos de acordo coa cultura e características de cada institución. Se analizan, igualmente, os factores que determinan a aparición de situacións conflictivas: perda de autoridade, desvalorización da sociedade, influencia negativa dos medios de comunicación, desintegración do modelo famiiar tradicional, etc.

Na parte final abórdanse diferentes propostas de intervención na aula coa finalidade de aportar aspectos prácticos e cercanos á realidade que viven os centros. De utilidade para o colectivo docente, os profesionais da orientación, o profesorado-titor, as familias e as institucións educativas.


http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2015/10/LA-GESTI%C3%93N-DE-CONFLICTOS-EN-EL-AULA.pdf
etc.
En la

No hay comentarios:

Publicar un comentario