2/11/15

"¿Estás preparado para cuando tus hijos o hijas se encuentren con las drogas?"·

Nesta guía, editada pola Ceapa , fálase de sustancias, de hábitos de consumo e do significado das drogas para os fillos e fillas. Pero o seu obxectivo principal é poñer de manifesto cales son os instrumentos que pais e nais teñen ao seu alcance para potenciar a súa responsabilidade, a súa autoestima e a súa confianza, elementos todos eles fundamentais na prevención.

https://www.dropbox.com/s/f92gg8xexblczcn/PGF%20El%20papel%20de%20los%20padres%20en%20la%20prevenci%C3%B3n%20de%20drogadicci%C3%B3n.pdf?dl=0No hay comentarios:

Publicar un comentario