1/11/15

Saídas profesionais dos graos

Páxina web da UNED que ten como obxectivo orientar sobre as saídas profesionais de distintos graos (únicamente os que se poden estudar nesa Universidade). Pode axudar a aclarar dúbidas sobre futuros estudos e a tomar decisións. As titulacións figuran agrupadas por ramas de coñecemento.

http://abulaorientacionyconvivencia.blogspot.com.es/2015/10/salidas-profesionales-de-los-grados.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario