19/2/14

Manual sobre Técnicas de Estudo

"Programa de estudio eficaz" é un manual  publicado pola editorial Santillana e dirixido ao profesorado que pode ser tamén empregado polo alumnado dun certo nivel (Bacharelato e estudos posteriores). Contén información sobre técnicas de estudo, a preparación das avaliacións e a presentación de traballos. Máis concretamente, os contidos abordados son os seguintes:
 • Técnicas de estudo
  • Subliñar
  • Infererir as ideas principais
  • Resumir
  • Organización gráfica da información: esquemas e táboas
 • Avaliacións
  • Repasar contidos
  • Repasar procedimentos
  • Reflexionar sobre a propia aprendizaxe
 • Presentación de traballos
  • Buscar información
  • Presentar traballos escritos
  • Presentar exposicións orais

No hay comentarios:

Publicar un comentario