1/2/14

Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia

A Consellería de Educación da Xunta de Galicia elaborou, coa finalidade de establecer unhas pautas comúns de actuación, o Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia, que ten un carácter básico e de referencia, de xeito que cada centro educativo, dentro da súa competencia e autonomía, pode adaptalo á súa realidade.

En consecuencia co anterior, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, dentro das súas competencias, ditou as Instrucións do 31 de xaneiro de 2014, co propósito de trasladar o protocolo xeral e de facilitar a súa aplicación nos centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. 


 

 Para acceder ás instruccións, ao protocolo e aos seus anexos, tes que facer clic en cada unha das ligazóns
  
Nota: Os anexos están en formato word para facilitar a adaptación dos mesmos ao contexto do centro. As instruccións, o protocolo e a presentación están en pdf.

No hay comentarios:

Publicar un comentario