22/3/14

Diversidade. Guía familias

Guía editada por Cruz Roja Juventud e dirixida ás familias con membros menores de 18 anos. Os obxectivos perseguidos son os seguintes:
  • Ofrecer información, recursos e ferramentas sobre temas relacionados coa diversidade cultural para traballar desde a casa valores como o respecto e a igualdade.
  • Favorecer a interacción interxeneracional, convertindo aos membros adultos da familia en parte activa da educación en valores da infancia e a xuventude.
  • Estimular a conciencia crítica fronte aos temas plantexados na guía, como a interculturalidade, os dereitos humanos e a educación para a paz.
  • Informar a nenos, nenas, mozos e mozas sobre a interculturalidade, a través do apoio dos seus familiares adultos.
A guía estructúrase en catro módulos: orientacións xerais para a vida cotiá referidas á diversidade sociocultural; os dereitos humanos; a educación intercultural; e a educación para o desenvolvemento.  

Para acceder á guía. fai clic na imaxe

http://www.cruzrojajuventud.es/pls/portal30/docs/PAGE/CRJ/RECURSOS_DIDACTICOS/RD_EDUCACION_PARA_EL_DESARROLLO_Y_COOPERACION_INTERNACIONAL/GU%CDA%20DIVERSIDAD%20-%20FAMILIAS/GU%CDA%20DIVERSIDAD.%20FAMILIAS.PDFFonte: cruzrojajuventud.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario