27/8/14

Guía do Titor de Secundaria

Esta guía, editada no 2012 pola Consellería de Educación, Formación e Emprego da Rexión de Murcia e da que é autor Claudio Castilla Romero, leva por subtítulo "Planificación, rexistro e seguimento da acción titorial". O seu obxectivo é ofrecer unha ferramenta que axude a planificar, facilitar e mellorar a función titorial do profesorado de secundaria, así como permitir determinados procesos conxuntos de traballo, potenciando a adecuada coordinación entre titores e titoras, profesorado e familias.

Podes descargar a publicación por capítulos nos enlaces que siguen:

No hay comentarios:

Publicar un comentario