21/12/14

Educación a favor da paz, a tolerancia e a igualdade. Guía familias

Guía editada pola CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) cuxo título completo é "Educación para  a paz, a tolerancia e a igualdade, contra a violencia, a xenofobia e o racismo". O seu obxectivo é proporcionar ferramentas ás familias para que se poidan manexar na vida cotiá cos conflictos que xurden na casa ou que fillos e fillas traen da escola a casa. Consta dunha introducción seguida de sete capítulos nas que se abordan as seguintes cuestións:
  • O conflicto
  • Estilos de resolución de conflictos
  • O diálogo. Estilos de comunicación
  • Xestión e recoñecemento das emocións
  • Educación intercultural para evitar a xenofobia e o racismo
  • Estereotipos e prexuizos
  • Recursos a ter en conta
A súa lectura é amena. Os diferentes temas son tratados partindo de exemplificacións prácticas.

Accede á guía facendo clic na imaxe

http://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/publicacion/Guia%20paz%20tolerancia%20e%20igualdad.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario