15/10/15

Estratexias para o control da disciplina na aula

Este manual de apoio ao docente establece mecanismos que permiten mellorar a disciplina na aula baseándose no enfoque chamado "Apoio Conductural Eficaz" (Effective Behavioral Support, EBS) desenvolvido na Universidade de Oregón. O seu obxectivo é facilitar un adecuado desenvolvemento das clases, mellorando os resultados académicos, as relacións interpersoais e o desenvolvemento social de nenos e xoves.

Divídese en tres partes. A primeira contempla os aspectos teóricos. Unha segunda arte refírese ás actividades que é preciso realizar antes de implementar as ferramentas que se indican na última fase, onde se describen cada unha das estratexias.

Accede ao manual facendo clic na imaxe

https://drive.google.com/file/d/0ByswiR2i-8-5QjZRTVpyZTQxU28/edit

No hay comentarios:

Publicar un comentario