15/10/15

Material de apoio a docentes para o alumnado con NEE

Material dirixido aos docentes que non contan con experiencia e coñecemento específico para a atención educativa de nenos e nenas e xoves que presentan NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS asociadas ou non a discapacidade. Proporciona unhas orientacións xerais e moi sinxelas desta poboación, incluíndo diversas actividades a desenvolver na aula.


No hay comentarios:

Publicar un comentario