3/12/15

Protocolo de atención educativa domiciliaria en Galicia

Protocolo, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para a atención educativa do alumnado que deba permanecer convalecente no domicilio por lesión, doenza prolongada ou enfermidade crónica sempe a criterio médico. Neste protocolo determínanse os procesos de solicitude, tramitación, elaboración, coordinación e seguimento do programa individualizado, e a participación e apoio das familias. Así mesmo, facilítanse modelos dos principais documentos necesarios.


http://www.edu.xunta.es/portal/sites/web/files/atencion_educativa_domiciliaria_v2.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario