14/8/14

AS ENSINANZAS DEPORTIVAS

As ensinanzas deportivas están dentro do sistema educativo. Son de réxime especial porque se poden simultanear con outros estudos, xa que teñen unha estrutura adaptada ás necesidades formativas de tecnificación e o rendemento deportivo canto a duración, horarios, prácticas, etc.

Finalidade: Formación de técnicos (monitores e adestradores) en diferentes modalidades e especialidades. 

Estrutura e titulación: Organízanse en Ciclo Medio (niveis I e II), conducente ao título de técnico deportivo; e Ciclo Superior (nivel III), conducente ao título de técnico deportivo superior. Son as únicas titulacións oficiais no ámbito deportivo e teñen validez académica e profesional en todo o Estado. 

Acceso
 • Grao Medio
  • Requisitos académicos: 
   • Título de graduado en ESO ou equivalente, e superar unha proba específica. En ausencia disto, ter 17 anos e superar unha proba de madureza. A proba de madureza poderase sustituír pola proba de acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio de Formación Profesional ou de Artes Plásticas e Deseño, ou a de acceso á universidade para maiores de 25 anos. 
   • Para acceder ao segundo nivel de Grao Medio, ter superados os estudos do primeiro nivel na correspondente modalidade ou especialidade deportiva.
  • Requisitos deportivos:
   • Primeiro nivel: a) Superar unha proba de carácter específico na que se avalían as capacidades físicas e técnicas da especialidade correspondente; b) Cumprir os requisitos deportivos que puideran establecerse na especialidade ou modalidade correspondente.
   • Segundo nivel: a) Proba específica, de ser o caso; b) Cumprir os requisitos deportivos que puideran establecerse na especialidade ou modalidade corespondente.
 •  Grao Superior
  • Requisitos académicos:
   • Título de técnico deportivo da mesma modalidade ou especialidade.
   • Título de bacharelato ou equivalente. En ausencia disto, ter 19 anos e superar unha proba de madureza. A proba de madureza poderase substituír pola parte común da proba de acceso a Ciclos Formativos de Grao Superior de Formación Profesional ou de Artes Plásticas e Deseño, ou de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
  • Requisitos deportivos:
   • Superar unha proba de carácter específico.
   • Cumprir os requisitos deportivos que puideran establecerse na especialidade ou modalidade correspondente. 
Estudos posteriores: Pódese acceder a graos universitarios como o de maxisterio (especialidade de educación física) ou de ciencias da actividade física e o deporte. Permite a validación con outras ensinanzas do ámbito educativo.
 
Oferta educativa:
 • Centros dependentes da Consellería
   • Fútbol
    • IES Cruceiro Baleares (Culleredo. A Coruña)
    • IES Sánchez Cantón (Pontevedra)
    • IES Río Cabe (Monforte de Lemos. Lugo)
   • Balonmán
    • IES Sánchez Cantón (Pontevedra)
   • Baloncesto
    • IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa Pontevedra)
   • Atletismo
    • IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes (Lugo)
   • Fútbol sala
    • CIFP A Farixa (Ourense)
 • Centros privados autorizados
   • Fútbol sala
    • CADF Constantino Castro Ruso. Federación Galega de Fútbol sala (Vigo)
    • CADF Federación Galega de Fútbol (A Coruña) 
   •  Fútbol
    • CADF Federación Galega de Fútbol (A Coruña)
    • CADF Real Club Deportivo da Coruña (Abegondo. A Coruña)
   • Hípica
    • CPR Santa Apolonia (Santiago de Compostela)
    • CPR Cemar (Mondariz Balneario. Pontevedra)
   • Deportes de invierno
    • CPR Salvacón (Ourense) 
Máis información nas seguintes ligazóns:

Outros estudos similares: Familia Profesional de Actividades físico-deportivas (En Formación Profesional, que inclúe Ciclos de Grao Medio e Ciclos de Grao Superior). Consulta o folleto informativo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario